Προνήπιο

Το προνήπιο αποτελεί σημείο αναφοράς για την εκπαίδευση στην προσχολική ηλικία, καθώς τα παιδιά αρχίζουν να ακολουθούν τους βασικούς κανόνες, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για το  νηπιαγωγείο. Μέσα από το τμήμα αυτό, το παιδί είναι σε θέση να διαμορφώσει μια ακέραιη προσωπικότητα, προικίζοντας το με αυτογνωσία, πειθαρχία, θάρρος και κριτική σκέψη. Οι δραστηριότητες που ακολουθεί το προνηπιακό τμήμα είναι κατάλληλες για τη συγκεκριμένη ηλικία.

Στόχοι

  • Να εξελιχθεί η νοητική ανάπτυξη του νηπίου μέσα από δραστηριότητες που αφορούν τη γλώσσα, τα μαθηματικά, το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.
  • Να βοηθήσει το παιδί να αναπτύξει τη ψυχοκινητική του εξέλιξη, με τη βοήθεια δραστηριοτήτων δημιουργίας και έκφρασης όπως: τα εικαστικά, τη δραματική τέχνη, τη γυμναστική και τη μουσική.
  • Να εξελιχθεί η κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, με τη βοήθεια των ομαδικών παιχνιδιών και δραστηριοτήτων. Να κατανοήσει και να καλλιεργήσει τους όρους: επικοινωνία, εμπιστοσύνη, αυτοεκτίμηση, αναγνώριση, διαχείριση συναισθημάτων, επίλυση συγκρούσεων.
  • Να προετοιμαστεί το παιδί στη γραφή μέσα από ασκήσεις λεπτής κινητικότητας και εκμάθησης γραφικών συμβόλων.