Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Γιατί τα παιδιά να πάνε παιδικό σταθμό


 

Στο Παίζω και μαθαίνω πιστεύουμε ότι η σημασία του παιδικού σταθμού στη ζωη και την εξέλιξη του παιδιού είναι πλέον αναγκαία. Η σημασία του παιδικού σταθμού δεν περιορίζεται στην ανάγκη φύλαξης των παιδιών αλλά συμβάλει στην κοινωνικοποίηση  και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, σε μια ηλικία τόσο καθοριστική για την εξέλιξή τους.

Αποδεδειγμένα τα παιδιά που έρχονται στο Παίζω και Μαθαίνω εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους,  γίνονται ανεξάρτητα, εκφράζονται και αναπτύσσονται καλύτερα, προσαρμόζονται και αντιμετωπίζουν ευκολότερα τις όποιες δυσκολίες.

Το παιδί μαθαίνει να συνεργάζεται, να μοιράζεται να υποχωρεί όταν είναι απαραίτητο, να δοκιμάζει τη δύναμή του και να διατυπώνει τις αδυναμίες του, να προσαρμόζετε στο κοινό πρόγραμμα. Στόχος όλων είναι το παιδί να αγαπήσει τη μάθηση και να αναπτυχθεί πολύπλευρα και ισορροπημένα ψυχικά, κοινωνικά, συναισθηματικά, ηθικά, νοητικά, αισθητικά και σωματικά.

Μάθετε για το πρόγραμμα και την λειτουργία του Παίζω και Μαθαίνω