Στην οικογένεια του Παίζω και Μαθαίνω εντάχθηκα με το τελείωμα της σχολής μου. Η καθημερινή επαφή με τους γονείς με βοηθάει να αντιλαμβάνομαι την αγωνία τους και το άγχος για το ξεκίνημα των παιδιών τους. Μαζί όμως το ξεπερνάμε και βλέπουμε την εξέλιξη του κάθε παιδιού.