Προπονήπια

Το βρεφικό τμήμα αγκαλιάζει την πιο ευαίσθητη και τρυφερή ηλικία ενός παιδιού. Κύριο μέλημα μας είναι η ηρεμία, η ασφάλεια, η φροντίδα και η υγιεινή των βρεφών. Το τμήμα αυτό, ακολουθεί το πρόγραμμα του κάθε παιδιού ως προς τον ύπνο και το φαγητό.

Ένα βρέφος δεν είναι σε θέση να μιλήσει, όμως έχει αποδειχτεί ότι από πολύ νωρίς αντιλαμβάνεται και είναι ικανό να μαζεύει πληροφορίες από το περιβάλλον γύρω του. Τα ερεθίσματα που λαμβάνει το παιδί από τις δραστηριότητες που υλοποιούνται σε αυτή την ηλικία, επηρεάζουν, καλλιεργούν και διαμορφώνουν την ανάπτυξή του.

Έχοντας διαμορφώσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις θεωρούμε ότι εκπληρώνουμε τους στόχους μας, οι οποίοι είναι η ολόπλευρη και ισορροπημένη ανάπτυξη του παιδιού που θα το βοηθήσει να αναπτυχθεί σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά.

Στόχοι

  • Να καλλιεργήσουν τα παιδιά την έννοια της συνεργασίας
  • Να ενεργοποιήσει και να εμπλουτίσει τη φαντασία και τη δημιουργικότητά του, μέσα από το ατομικό και ομαδικό παιχνίδι
  • Να εξασκείται με την ατομική και ομαδική εργασία.
  • Να αναπτυχθεί σε όλους τους τομείς: κοινωνικό -συναισθηματικό, νοητικό, ψυχοκινητικό.
  • Να εμπλουτίσει τις δεξιότητες του τόσο στη λεπτή όσο και στην αδρή κινητικότητα
  • Να έρθει σε επαφή με καινούργιες γλωσσικές έννοιες( προφορική επικοινωνία και δραστηριότητες που αφορούν την ανάπτυξη της γραφής και της ανάγνωσης).
  • Να έρθει σε επαφή με μαθηματικές έννοιες όπως: συσχετίσεις αντικειμένων, ομαδοποιήσεις, ταξινομήσεις, αντιστοιχήσεις, σχήματα και συμμετρίες.
  • Να έρθει σε επαφή με την αισθητική αγωγή, η οποία περιέχει τα εικαστικά, τη δραματοποίηση, το κουκλοθέατρο, τη μουσική και μουσικοκινητική αγωγή με στόχο την ανάπτυξη και την καλλιέργεια της έκφρασης.
Classes-Page01