Προπονήπια

Τα παιδικά μας τμήματα δέχονται παιδιά από 2,5 έως 4 ετών.Το πρόγραμμα μας προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε παιδιού μέσα απο ένα εξατομικευμένο πλαίσιο, στο οποίο εντοπίζονται οι αδυναμίες, οι δεξιότητες και τα θετικά στοιχεία της κάθε μιας προσωπικότητας έτσι ώστε να έχουμε μια ολόπλευρη και σφαιρική προσέγγιση κάθε παιδιού και την ομαλή ένταξη του μέσα στην ομάδα

Ένα παιδί μπορει να μην  είναι σε θέση να μιλήσει, όμως έχει αποδειχτεί ότι από πολύ νωρίς αντιλαμβάνεται και είναι ικανό να μαζεύει πληροφορίες από το περιβάλλον γύρω του. Τα ερεθίσματα που λαμβάνει το παιδί από τις δραστηριότητες που υλοποιούνται σε αυτή την ηλικία, επηρεάζουν, καλλιεργούν και διαμορφώνουν την ανάπτυξή του.

Στόχοι

Σύμφωνα με το ενιαίο διαθεματικό πλαίσιο σπουδών για το νηπιαγωγείο εφαρμόζουμε κατάλληλα προγράμματα και πρακτικές έστι ώστε :

  • Να καλλιεργήσουν   την έννοια της συνεργασίας
  • Να ενεργοποιήσει και να εμπλουτίσει τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, μέσα από το ατομικό και ομαδικό παιχνίδι
  • Να εξασκείται με την ατομική και ομαδική εργασία.
  • Να αναπτυχθεί σε όλους τους τομείς: κοινωνικό -συναισθηματικό, νοητικό, ψυχοκινητικό.
  • Να εμπλουτίσει τις δεξιότητες τους τόσο στη λεπτή , όσο και στην αδρή κινητικότητα
  • Να έρθει σε επαφή με καινούριες γλωσσικές έννοιες( προφορική επικοινωνία και δραστηριότητες που αφορούν την ανάπτυξη της γραφής και της ανάγνωσης).
  • Να έρθει σε επαφή με μαθηματικές έννοιες όπως: συσχετίσεις αντικειμένων, ομαδοποιήσεις, ταξινομήσεις, αντιστοιχίσεις, σχήματα και συμμετρίες.
  • Να έρθει σε επαφή με την αισθητική αγωγή, η οποία περιέχει τα εικαστικά, τη δραματοποίηση, το κουκλοθέατρο, τη μουσική και μουσικοκινητική αγωγή με στόχο την ανάπτυξη και την καλλιέργεια της έκφρασης.
class-lesson01