Μεταβρεφικό

Οι ανάγκες και οι ικανότητες αυτής της ηλικίας αυξάνονται σημαντικά. Η αυτοεξυπηρέτηση και η αυτονομία αρχίζουν να αποκτούν σημαντικό στόχο. Το παιδί αποκτά ποικίλες εμπειρίες από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, τις επεξεργάζεται, τις κατανοεί και στη συνέχεια τις οργανώνει. Επιπλέον, αλληλεπιδρά με το κοινωνικό του περιβάλλον και καλλιεργεί διαπροσωπικές σχέσεις που θα το βοηθήσουν να ενταχθεί αβίαστα στην κοινωνική ζωή.

Στόχοι

  • Να γνωρίσουν το σώμα τους και τον χώρο μέσα από τη μουσικοκινητική αγωγή.
  • Να καλλιεργήσουν την έκφραση και τη φαντασία μέσα από την αισθητική αγωγή.
  • Να κοινωνικοποιηθούν μέσα από τα ομαδικά παιχνίδια και τις ομαδικές εργασίες.
  • Να αναπτύξουν τη γλωσσική τους ικανότητα μέσα από το τραγούδι και την ακρόαση παραμυθιών.
  • Αυτό-εξυπηρέτηση και αυτονομία.
  • Να αναπτύξουν το σεβασμό στην προσωπικότητά τους και στους υπόλοιπους γύρω τους.
  • Να αφυπνίσουν και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους.